خدمات زنجیره تامین کالا

خدمات زنجیره تامین کالا


شرکت امین ترابر با اتکا به نمایندگان متخصص خود در انجام امور مربوط به زنجیره تامین تهیه و خدمات خرید کالا ، انجام تشریفات گمرکی، بسته بندی، انبارداری و مدیریت لجستیک کالا تا تحویل نهایی به مشتری دارای تجربیات مفید و ارزنده ای می باشد.

  • برنامه ریزی و انجام مکاتبات و برگذاری جلسات به منظور خرید در زنجیره تامین کالا
  • جستجوی منابع و انجام امور مربوط به تشریفات بانکی و حواله وجه خرید کالا.
  • گذارش دهی در خصوص زنجیره تامین و تهیه کالا .
  • تحویل کالا ها و مطابقت با لیست درخواستی مشتری .
  • خدمات مربوط به اسناد خرید کالا
  • انبارداری و بسته بندی کالا
  • ارائه خدمات حمل کالا
  • پیگیری وضعیت خرید و حمل کالا

همراهی امین و امن