ترانزیت کالا

ترانزیت کالا


شرکت حمل و نقل بین المللی امین ترابر ارائه کننده کلیه خدمات و عملیات ترانزیت داخلی و خارجی می باشد. این خدمات از طریق ایران به کشور های همجوار و همسایه مانند کشور های عراق، افغانستان، ترکیه و همچنین کشورهای آسیای میانه و مناطق آزاد گمرکی در داخل ایران به صورت زمینی، دریایی، هوایی و ریلی و یا به صورت حمل های ترکیبی قابل انجام می باشد.

  • ترانزیت به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
  • ترانزیت به ترکیه
  • ترانزیت به عراق
  • ترانزیت به افغانستان
  • ترانزیت به کشور های حوزه CIS  
  • ترانزیت به روسیه

همراهی امین و امن