واردات


امین ترابر خدمات وارداتی از طریق راه آهن ، جاده ، دریا و هوا را به مشتریان خود به شرح زیر ارائه می دهد:

  • خدمات واردات جاده ای برای بارهای گروهی از اروپا ، روسیه و آسیای میانه
  • خدمات واردات و حمل و نقل كامل كاميون از مناطق مختلف آسيا و اروپا
  • خدمات واردات دریایی برای گروه بندی و FCL
  • خدمات واردات ریلی با واگن های سقفی ، لبه بلند ، مخزن دار و کانتینری (20 ″ و 40 ″)
  • خدمات واردات و ترانزیت برای بارها و بارهای فاسدشدنی که باید در دمای منحصر به فرد نگهداری شوند
  • واردات موقت، دائم و ترانزیت داخلی و بین المللی

همراهی امین و امن